HHD09-N11


Seçenekler

+
-


-15°C ısıtma ve soğutma modu
A++ sınıfı "minumum enerji tüketimi”
Foto katalitik ve antibakteriyel filtre
"I Feel” fonksiyonu ile paha biçilmez ısı kontrolü
Benzer Ürünler